Adıyaman Proje Döngüsü ve Yönetimi Eğitimi Verildi

        

Adıyaman Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi tarafından 22-25 Şubat 2016 tarihlerinde Adıyaman Merkezde Toplum Sağlığı Merkezi Eğitim Salonunda 4 gün süren Proje Döngüsü ve Yönetimi eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Eğitim, Adıyaman Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi Personeli Proje Uzmanı Sevde SALMAN tarafından gerçekleştirilmiştir. Eğitime Kamu Kurumu ve STK  Temsilcilerinden oluşan 20 kişinin katılımı sağlanmıştır.

Eğitimde uygulamalı olarak;  Birinci gün Proje Nedir , Proje Döngüsü Yönetimi, Projelerin Başarısızlık Sebepleri, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı – Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Adımları (Paydaş, Sorun Analizi) üzerinde durulmuştur. İkinci gün Mantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması (Hedef ve Strateji Analizi, Üçüncü gün Varsayımlar, Göstergeler, Doğrulama Kaynakları , Mantıksal Çerçevenin hazırlanması  sağlanmıştır.

Proje döngüsü eğitimleri ile İlimizin Ulusal ve Uluslararası fon kaynaklarından daha etkin bir şekilde yararlanılması amaçlanmaktadır. Eğitim dışında da Valiliğimiz Projeler Koordinasyon Merkezi tarafından proje yazan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına teknik destek verilmektedir.