ÇELİKHAN ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ

İhaleni Tarihi : 22.4.2019
İhaleni Adı : ÇELİKHAN ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ
İhalenin Yapılacağı Yer : Zafer Mah. Hükümet Cad. PTT üstü ÇELİKHAN/ADIYAMAN
 

        

 

DOĞRUDAN TEMİN İLANI

 

ÇELİKHAN ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ

 

Adıyaman İli 2017 SODES kapsamında derneğimizce yürütülmekte olan 2017-02-0050. nolu Lider Genç isimli projemiz için KÜLTÜR SANAT VE SPOR ETKİNLİKLERİ İÇİN İKRAM GİDERİ Mal/Hizmet  Alım  işi SODES 2017 Uygulama Usul ve Esasları Madde 14/11 ( Ek-IV Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları İle Sivil Toplum Kuruluşlarının Takip Edeceği Satın alma Süreci )  göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

a) Adresi

Zafer Mahallesi Hükümet Caddesi PTT Üstü Çelikhan                                                         

b) Telefon ve faks numarası

/ 0532 602 3536

c) Elektronik posta adresi (varsa)

sadik0244@outlook.com.tr

a) Niteliği, türü, miktarı

İkram (Yemek Alım İşi)

b) Teslim [yeri/yerleri]

 

Dernek Binası

 

c) Teslim [tarihi/tarihleri]

İşin niteliğine göre sözleşmede belirtilen sürede

a) Yapılacağı yer

 

  Dernek Binası Gençlik Merkezi

                                                                                                                       

b) İlan Tarihi

 15/04/2019 (ilan yayınlanma tarihi ilan metninin merkezimize ulaştığı tarihten 1 gün sonrasıdır)

c) İhale Tarihi ve saati

 22/ 04/2019-    Saat: : 11:00

 

 

d) İhale sorumlusu                         : Mehmet YOLCU  (Dernek Başkanı)

 

                                                            

 

4.   Şekli ve içeriği belirlenen Ek-1 deki teklif mektubu,

5.   Teknik Şartname Ek-2 (Var ise)

6.   Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat ve kalite esasına göre belirlenecektir.

7.   Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

8.   İnternet ilanında yer almayan bu işle ilgili detaylar idarenin adresinde ücretsiz  temin edilebilir.

9.  Teklifler,  yukarda belirtilen tarih ve saate kadar  Zafer Mahallesi Hükümet Caddesi PTT Üstü Çelikhan Adıyaman adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 10 takvim günü olmalıdır.

12-Teklif sonucu dernek tarafından açıklanacaktır.

13.İdare firmalarla pazarlık yapmada serbesttir.


ADIYAMAN VALİSİ Nurullah Naci KALKANCI

Adıyaman Valisi

SOSYAL MEDYA

Site İstatistikleri

Günlük : 208
Aylık : 4842
Yıllık : 88410
Toplam : 4215711