KARDELEN İZCİLİK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

İhaleni Tarihi : 14.3.2017
İhaleni Adı : KARDELEN İZCİLİK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
İhalenin Yapılacağı Yer : Bahçelievler Mah.903.Sk.No:10 Adıyaman
 

        

DOĞRUDAN TEMİN İLANI

 

KARDELEN İZCİLİK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

 

Adıyaman İli 2015 SODES kapsamında derneğimizce yürütülmekte olan 2015-02-0065 nolu Bağımlı Olma Özgür Ol isimliP projemiz için Bilgisayar-Yazıcı ''Mal Alım  işi SODES 2015 Uygulama Usul ve Esasları Madde 13/9 ( Ek-IV Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları İle Sivil Toplum Kuruluşlarının Takip Edeceği Satın alma Süreci )  göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

a) Adresi

Bahçelievler Mah.903.Sk.No:10  Adıyaman                                                          

b) Telefon ve faks numarası

416 2135315 / 506 1116969

c) Elektronik posta adresi (varsa)

adiyamankardelen@gmail.com

a) Niteliği, türü, miktarı

Bilgisayar-Yazıcı Mal Alım İşi

b) Teslim [yeri/yerleri]

 

Bahçelievler Mah.903.Sk.No:10  Adıyaman  

                                                       

c) Teslim [tarihi/tarihleri]

Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 7 (Yedi) Gün içinde işe başlama

a) Yapılacağı yer

 

Bahçelievler Mah.903.Sk.No:10 (Adıyaman İl Geneli)                                                    

                                                                                                                       

b) İlan Tarihi

07/03/2016 (ilan yayınlanma tarihi ilan metninin merkezimize ulaştığı tarihten 1 gün sonrasıdır)

c) İhale Tarihi ve saati

14/03/2016 -    Saat: 11:00

 

d) İhale sorumlusu                         : Yunus ÇEVİK (Yönetim Kurulu Başkanı)

                                                            

 

4.   Şekli ve içeriği belirlenen Ek-1 deki teklif mektubu,

5.   Teknik Şartname Ek-2 (Var ise)

6.   Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat ve kalite esasına göre belirlenecektir.

7.   Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

8.   İnternet ilanında yer almayan bu işle ilgili detaylar idarenin adresinde ücretsiz  temin edilebilir.

9.  Teklifler,yukarda belirtilen tarih ve saate kadar Bahçelievler Mah.903.Sk.No:10  Adıyaman  

adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, Doğrudan Temin ihale tarihinden itibaren en az 10 takvim günü olmalıdır.

12-  İdare Doğrudan Temin İhalesini yapıp yapmamakta serbesttir.

13-Teklif sonucu dernek tarafından açıklanacaktır.

14.İdare firmalarla pazarlık yapmada serbesttir.

 

 


ADIYAMAN VALİSİ Nurullah Naci KALKANCI

Adıyaman Valisi

SOSYAL MEDYA

Site İstatistikleri

Günlük : 104
Aylık : 2796
Yıllık : 72529
Toplam : 4199830