PINAR İZCİLİK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

İhaleni Tarihi : 29.4.2016
İhaleni Adı : PINAR İZCİLİK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
İhalenin Yapılacağı Yer : Karapınar Mah. 2723. Sok No:7 Adıyaman
 

        

DOĞRUDAN TEMİN İLANI

 

PINAR İZCİLİK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

 

Adıyaman İli 2015 SODES kapsamında derneğimizce yürütülmekte olan 2015-02-0027 nolu Uzanan El isimli projemiz için İl içi İl dışı Gezi Faaliyetleri ''Hizmet Alım  işi SODES 2015 Uygulama Usul ve Esasları Madde 13/9 ( Ek-IV Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları İle Sivil Toplum Kuruluşlarının Takip Edeceği Satın alma Süreci )  göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

a) Adresi

Karapınar Mah. 2723. Sok No:7  Adıyaman                                                          

b) Telefon ve faks numarası

0545 316 75 99 / 0535 741 47 79

c) Elektronik posta adresi (varsa)

Zeynelk_kaya@hotmail.com

a) Niteliği, türü, miktarı

İl içi İl dışı Gezi Faaliyetleri

 

b) Teslim [yeri/yerleri]

 

Karapınar Mah. 2723. Sok No:7  Adıyaman                                                          

 

c) Teslim [tarihi/tarihleri]

Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 7 (Yirmi) Gün içinde yer teslimi

a) Yapılacağı yer

 

  Karapınar Mah. 2723. Sok No:7  Adıyaman

                                                                                                                       

b) İlan Tarihi

14/04/2016    (ilan yayınlanma tarihi ilan metninin merkezimize ulaştığı tarihten 1 gün sonrasıdır)

c) İhale Tarihi ve saati

29/04 /2016 -    Saat: 14:00

 

d) İhale sorumlusu                         : Zeynel KÜÇÜKKAYA (Dernek Başkanı)

                                                            

 

4.   Şekli ve içeriği belirlenen Ek-1 deki teklif mektubu,

5.   Teknik Şartname Ek-2 (Var ise)

6.   Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat ve kalite esasına göre belirlenecektir.

7.   Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

8.   İnternet ilanında yer almayan bu işle ilgili detaylar idarenin adresinde ücretsiz  temin edilebilir.

9.  Teklifler,  yukarda belirtilen tarih ve saate kadar Karapınar Mah. 2723. Sok No:7  Adıyaman adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, Doğrudan Temin ihale tarihinden itibaren en az 20 takvim günü olmalıdır.

12- İdare Doğrudan Temin İhalesini yapıp yapmamakta serbesttir.

13-Teklif sonucu dernek tarafından açıklanacaktır.

14.İdare firmalarla pazarlık yapmada serbesttir.

 

 


ADIYAMAN VALİSİ Nurullah Naci KALKANCI

Adıyaman Valisi

SOSYAL MEDYA

Site İstatistikleri

Günlük : 273
Aylık : 7903
Yıllık : 23147
Toplam : 3969451